Stoppe økningen i narkotikabruk blant unge mennesker

Mens alkoholbruk blant unge har gått ned de siste årene sett i stedet en ny trend blant narkotikabruk som har blitt større. Veksten er særlig blant gutter, og det er store regionale forskjeller i både vekst og narkotikabruk selv, hvor narkotikabruk blant unge mennesker er mer utbredt i urbane områder.

For å stoppe økningen i narkotikabruk blant unge mennesker, og få til en reversibel trend, der vi kan se en reduksjon i bruken, trengs forebyggende arbeid rettet mot unge aldersgruppen. Utvidet informasjonsarbeid om narkotikabruk blanding ødeleggende innvirkning på helse og de negative sosiale konsekvenser som kommer til å bli utført innen skoleverket og andre offentlige rom der unge mennesker bor. Det er også av største betydning for folk som møter unge mennesker daglig i jobben sin, slik som lærere, rådgivere, rusterapeut, helsesøstre og rekreasjon ledere og andre som møter ungdom på fritiden, har tilstrekkelig kunnskap om rusmidler og unges bruk av narkotika.

Det er veldig viktig å investere i forebyggende tiltak for tidlig påvisning av risikoatferd om alkohol, narkotika og legemidler. Dette kan oppnås gjennom tiltak på arbeidsplassen og i helsevesenet, og like viktig eller enda viktigere gjennom tiltak rettet mot unge mennesker. Utvidede innsats er nødvendig både for å øke bevilgningene til eksisterende Behandling for rusavhengighet og økt utdanning om rusproblemer. Dette kan gjøres gjennom informasjonskampanjer i skoler og offentlige rom der unge mennesker som bor utenfor skoletiden. Det er spesielt spesifisere plassering for å sikre at det er slike offentlige plasser igjen for unge mennesker å bo på, for eksempel rekreasjon sentre, idrettsanlegg og andre steder der det er muligheter til å drive og utvikle de evner og interesser

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits